Møder du hverdagen og livet med åbenhed?

Hvad betyder det egentlig?  Det med Åbenhed?  

Hvorfor skal jeg være åben?  

- kunne du måske finde på at spørge. Og måske har du det endnu mere interessante spørgsmål i ærmet - men det kommer jeg til senere. For du skal lige have svarene på de første først.  


Vi er skruet sammen således at vi - når vi går på opdagelse i livet - forsøger at putte ting i kasser. I vores eget indre kasse-system.

Vi kunne også kalde det at kategorisere. Så vi kan skelne mellem biler, cykler og tog. Mellem vrede, glæde, frustration. Mellem blå, gul og rød. Osv.

Det er smart. For det hjælper os til hurtigt at forstå, hvad der sker. Og hvad det er vi møder.

Bagsiden af den medalje er der selvfølgelig også - fx


  • når vi har puttet et medmenneske ned i kasse, som ikke passer til vedkommende. Og som vi ikke opdager skulle have lov til at være i andre kasser også. Hvis Jens er stemplet som "irriterende" - det var han egentlig kun den første dag, vi mødte ham. Men vi bliver ved med at kategorisere ham som irriterende.

  • når vi har puttet os selv ned i en kasse, som vi ikke tør kravle op af. "Jeg er ikke sådan en som rejser sydpå...."

  • når vi har rigtig god erfaring med at gøre tingene på bestemte måder. Så god erfaring, at vi lukker øjnene for at noget måske kunne gøres smartere, sjovere, nemmere...

  • når vi har rigtig god erfaring med handling og konsekvens. "Når man gør sådan..... - så sker der altid ......." Igen så god erfaring at vi ikke opdager, at en gang imellem sker der noget andet. 

Vi kunne jo også kalde det overbevisninger. Stærke overbevisninger.


Åbenhed betyder at vi forholder os åbne overfor at de kasser og overbevisninger, vi har opbygget kunne være anderledes. Kunne være forældede. Kunne være fleksible.

At vi tillader os selv at møde det, der er anderledes, ukendt eller nyt.


Åbenhed - hvad får jeg ud af det?

Hvis du er stærk i dine overbevisninger (lukket) vil du møde mange forhindringer i hverdagen.

Du vil have en eller anden form for modstand på det ukendte - eller det der ikke passer i dit kassesystem.

Modstanden kan give sig udtryk i frustrationer, bekymringer, irritationer. Alt sammen noget, der er med til at presse dit stressniveau.


Til gengæld - hvis du formår at være åben og nysgerrig overfor det, der er anderledes og nyt - så kan du lettere flyde med det, der sker - du åbner for din kreativitet - du kan være fleksibel i hvordan du opnår det, du gerne vil - eller måske endda opdage at det du egentlig ville var lidt anderledes end du først troede.

Hvis du bringer åbenhed ind i mødet med andre mennesker - vil du opleve at få tilbage af samme skuffe. Du får så mange gaver givet - og oplevelser, du ikke ville have været foruden.

Stay openminded.

Things aren't always what they seems to be.

Og så til det interessante spørgsmål

- "Jamen - hvis jeg skal være åben overfor det hele - flagrer jeg så ikke bare rundt efter andres dagsorden?"

(Eller hvordan du nu ville formulere det)

Og det er et rigtig godt spørgsmål.

Men som du måske nu kan gætte - er mit svar nej.

At udvise åbenhed handler ikke om at finde sig i alt. At tage alt til sig.

Det handler om at du lytter. At du ikke afviser før du har lyttet.

At du ikke putter i kasser før du har set ordentlig efter - og at du er villig til at flytte rundt i kasserne.

Læs mere: Mindfulness Principper


Hvad så nu?

Ja nu vil jeg bede dig overveje, om der var områder, situationer, medmennesker - du ville skænke en smule mere opmærksomhed og nysgerrighed end vanligt.

Og se om der var en overbevisning eller kasse der trænger til en justering.


Læs også:

november 12, 2015

august 7, 2020

marts 31, 2016

Om Mette la Cour


Jeg er rejsende. Rejsende i livet. Søgende.

En gang troede jeg, at jeg kunne finde livets mening, og så ville alt være godt. Men hver gang jeg har fundet et svar, dukkede der nye spørgsmål op. Eller flere svar. Mulige svar.

Nu ved jeg, at jeg vil finde rigtig mange svar. Men aldrig det endelige svar. Så jeg søger resten af livet.

Og alt ER godt

Follow me