Hvad er Mindfulness Principper?

Mindfulness principperne er en række principper for hvordan du kan være opmærksom og nærværende i nuet. En slags attituder, du møder livet og verden med.

Mindfulness handler om at at være bevidst opmærksom i nuet - og ikke hænge fast i hverken fortiden eller fremtiden. Og så handler det om at se tingene som de i virkeligheden er - at kunne skelne mellem det, der er der - fra de historier, fordomme og fortolkninger vi kobler på dem.

Principperne er dem, der hjælper os med at være mindful i hverdagen. Når livet leves. Og ikke kun når vi trækker os tilbage og mediterer.

De første principper hjælper os med at se tingene som de er. Kigge forbi vores antagelser - og undersøge om virkeligheden kunne være mere nuanceret.

De næste principper hjælper os med at give slip på fortiden tag i os. Ikke fordi den skal glemmes. Men hvis vores opmærksomhed kigger gennem fortidens briller, kan vi ikke rigtig se nuet som det er.

Så kommer principperne der hjælper os med ikke at hænge fast i fremtiden. Hvis vores fokus er i drømmen om hvordan det bliver i morgen - i næste uge - når jeg bliver rig - når jeg får trænet længe nok - ja så glemmer vi at være til stede lige nu og kommer aldrig til rigtig at leve. Hvis vores forestillinger om fremtiden er alt for detaljerede eller fastlåste - så går vi glip at de bedre muligheder, der dukker op undervejs.

Til sidst får vi hjertet med. Nydelsen. Det der binder det hele sammen i at leve livet lige nu. Nærvær i nuet og nærvær i livet.

Mindfulness principperne er en hjælp. En evig rejse. Hvor du skal huske det andet princip - ikke dømme. Vær god ved dig selv og gør dig lidt umage.Leg med dem - øv dig - hyg dig. Og mærk hvordan livet folder sig ud.

Her er de så - Mindfulness-principperne

Beginners Mind

- eller at se med barnets øjne. Det betyder at se tingene med nye øjne - som om du aldrig havde set dem før. Brug nysgerrigheden til at se tingene som de virkelig er - uden de historier og betydninger vi har tillagt dem.

Læs mere: Nybegynderen

Ikke Dømmen

Vi har en tendens til at dømme og bedømme alt omkring os. Situationer og mennesker. Godt, skidt, skørt, ubehageligt, farligt, fantastisk, unormalt, skørt. Det kan afholde os fra at se tingene som de er - fra at være nysgerrige og opmærksomme.

Læs mere: Tør du åbne?

Accept

Hvis du ikke accepterer at situationen er som den er, vil din opmærksomhed trækkes væk fra nuet. Du vil tage afstand - have modstand. Accept betyder ikke at godkende og synes at alt er godt. Det er helt neutralt at indse at det er sådan, det er lige nu. Det er der, du er lige nu - og kun derfra kan du komme videre.

Give slip

Hvis vi ikke kan give slip, klynger vi os til fortiden. Til noget som ikke nødvendigvis er gavnligt mere. Eller til noget, der alligevel ikke er i vores kontrol. Det forhindrer os i at være fuldt opmærksomme på det, som er her nu, når vi klynger os for fast til noget, der ikke er her mere. At give slip betyder ikke, at vi skal glemme. At give slip sætter os fri.

Tillid

Hvis vi ikke kan have en vis tillid til, at det nok skal gå - at det nok skal løse sig på en eller anden måde - at verden i en eller anden grad er et trygt sted at være - ja så møder vi nuet med forbehold, med bekymring eller angst. Vi kan ikke leve i nuet.

Tålmodighed

Giv tid. Processer har bedst af at få den tid, de skal have. Ting tager den tid, de tager. Utålmodighed er en stræben mod fremtiden. Tålmodighed er at vende opmærksomheden mod nuet med nysgerrighed, tillid og ro.

Læs mere: Tålmodighed

Ikke Stræben

Stræben er - ligesom tålmodighed - en drift mod fremtiden. Men den er en stræben mod et bestemt resultat. Når vi stræber, er det ofte på trods af omstændighederne. Ikke stræben tillader os at være i flow med det, der sker i nuet - med nysgerrighed og åbenhed - og agere fremad. 

Taknemmelighed

Taknemmelighed er en dyb forankring i nuet - med det der er her allerede. Opmærksomheden skærpes i nuet - en accept - en nysgerrighed - en tillid - en tålmodighed. 

Læs mere: Taknemmelighed

Generøsitet

At dele ud af det, vi kan og har. Generøsitet hjælper med ikke at klynge os for fast til noget. Generøsitet hjælper os i flow med det, der er. Vi er opmærksomme på andre - på hvor vi kan bidrage.

Tip til Refleksion

  • Vælg et at principperne - det du har lyst til at undersøge.
  • Reflekter / undersøg - hvordan udøver du dette princip for tiden?
  • Har det forandret sig gennem livet? Hvordan - hvorfor?
  • Hvordan vil du gerne justere i forhold til dette princip?
  • Øv dig.

Læs også:

november 1, 2018

februar 10, 2016

september 11, 2017

Om Mette la Cour


Jeg er rejsende. Rejsende i livet. Søgende.

En gang troede jeg, at jeg kunne finde livets mening, og så ville alt være godt. Men hver gang jeg har fundet et svar, dukkede der nye spørgsmål op. Eller flere svar. Mulige svar.

Nu ved jeg, at jeg vil finde rigtig mange svar. Men aldrig det endelige svar. Så jeg søger resten af livet.

Og alt ER godt

Follow me