Mindfulness på arbejdspladsen - hvorfor og hvordan?

Det korte svar: fordi det øger psykisk trivsel og effektivitet. Det forebygger stress og styrker det psykiske arbejdsmiljø.

Og her kommer lidt flere stikord:

1

Stressforebyggelse

Medarbejdere i balance og overskud er ikke lige så udsatte for stress. De handler bevidst.

De har redskaber til at finde roen, når tingene spidser til eller overblikket forsvinder.

Et af de mindful'e principper handler om accept. Accepten af det som er lige nu og her. Det betyder at man vælger kun at beskæftige sig med det, der er lige nu og her. Man kaster ikke meget energi efter bekymringer, frustrationer eller ting, man alligevel ikke kan gøre noget ved lige nu.

2

Konflikter og samarbejde

Mennesker i balance udviser større forståelse for andre. Der opstår færre konflikter.

De er bedre rustet til at samarbejde konstruktivt. 

Et andet mindful princip er ikke-dømmende adfærd. Det betyder at man accepterer og respekterer forskellighed.

3

Glade kunder

Medarbejdere i balance er i stand til at udvise empati og overskud i kontakten med kunderne. Det giver kundetilfredshed. Og det giver sig selv, at det er afgørende for virksomhedens succes.

Endnu et mindful princip er åbenhed. Man giver sig tid til at lytte og undersøge for at forstå. Og man er åben overfor andres synspunkter.

4

Ro, fokus og koncentration

- det er jo nok det som rigtig mange forbinder med mindfulness.

Evnen til at finde ro og ikke så nemt lade sig distrahere af uhensigtmæssige tanker og følelser.

Men i stedet har overskuddet til at holde fokus på det relevante.

Det er medarbejdere i balance.

5

Lederen

Det giver sig selv, at alt dette også gælder lederne.

Flere og flere ledere tager i dag mindfulness og meditation til sig for at finde overblikket.

Ledere i balance har stor effekt på alle medarbejderes trivsel og effektivitet.

Hvordan får vi mindfulness på arbejdspladsen?

Virksomheder kan med fordel tilbyde medarbejderne undervisning i mindfulness

- for effekten kan blive større, når flere støtter hinanden for at opnå resultaterne.

Her er nogle ideer til hvordan man kan gribe det an:

Mindfulness-undervisning

Et forløb med en times undervisning om ugen - fx over otte uger.

Undervisningen kan tilrettelægges enten om morgenen som en god start på dagen - eller som et fyraftenstilbud.

Foredrag eller workshop

Som introduktion til mindfulness-undervisningen kan vi arrangere et foredrag med kombination af information og øvelser.

Der kan sættes fokus på særlige aktuelle emner - fx trivsel, konflikthåndtering, samarbejde osv.

Kickoff til afdelings- eller team-arrangementer

Skal I holde arrangementer der har temaer omkring samarbejde eller trivsel - kunne de indledes med ½-1 times mindfulness

- med henblik på at skabe en god og åben stemning fra start.

Coaching

I kombination med mindfulness-undervisning kan I også supplere med muligheden for coaching for den enkelte.

Det er særligt anvendeligt fx i forbindelse med større forandringer eller som tilbud til nye ledere.


Læs også:

januar 11, 2020

september 11, 2017

maj 7, 2020

Om Mette la Cour


Jeg er rejsende. Rejsende i livet. Søgende.

En gang troede jeg, at jeg kunne finde livets mening, og så ville alt være godt. Men hver gang jeg har fundet et svar, dukkede der nye spørgsmål op. Eller flere svar. Mulige svar.

Nu ved jeg, at jeg vil finde rigtig mange svar. Men aldrig det endelige svar. Så jeg søger resten af livet.

Og alt ER godt

Follow me